CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 8123/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp ưu tiên NK hệ thống điều hòa trên 90.000 BTU
Số hiệu 8123/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/12/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực