CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Số hiệu 103/HQBD-VP Ngày ban hành 14/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/01/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực