CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo v/v tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019
Số hiệu 08/TB-THQVN Ngày ban hành 06/01/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 06/01/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực