CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3630/QĐ-TCHQ ngày 17/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
Số hiệu 3630/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 17/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 17/12/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực