CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3622/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở khu vực biên giới
Số hiệu 3622/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 16/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 16/12/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực