CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3479/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Số hiệu 3479/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 27/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 27/11/2019
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực