CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 69/BXD-VLXD ngày 21/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc Xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị
Số hiệu 69/BXD-VLXD Ngày ban hành 21/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/11/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực