CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/ vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ
Số hiệu 3463/QĐ-BCT Ngày ban hành 20/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 20/11/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực