CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3414/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Số hiệu 3414/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 19/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 19/11/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực