CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ ngày 19/11/2019 v/v chấn chỉnh và tăng cường công tác KTSTQ trong toàn quốc
Số hiệu 7180/CT-TCHQ Ngày ban hành 19/11/2019
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 19/11/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực