CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3391/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Số hiệu 3391/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 18/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 18/11/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực