CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 85/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/01/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực