CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 666/QĐ-QLD Ngày ban hành 29/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 29/10/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực