CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Số hiệu 3222/QĐ-BCT Ngày ban hành 25/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 25/10/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực