CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3092/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Số hiệu 3092/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 23/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 23/10/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực