CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3081/QĐ-TCHQ ngày 22/10/2019 V/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty 27/7 Lào Cai
Số hiệu 3081/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 22/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 22/10/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực