CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3083/QĐ-TCHQ ngày 22/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế đối với Công ty TNHH TM và XNK Nguyên Vũ
Số hiệu 3083/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 22/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 22/10/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực