CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 6628/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của DNCX
Số hiệu 6628/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/10/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực