CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 3084/QĐ-TCHQ ngày 22/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Doanh nghiệp tư nhân Lâm Hải
Số hiệu 3084/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 22/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 22/10/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực