CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2815/QĐ-TCHQ ngày 04/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Số hiệu 11848/BTC-CST Ngày ban hành 04/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/10/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực