CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2798/QĐ-TCHQ ngày 2/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty CP May - Diêm Sài Gòn do đã cổ phần hóa.
Số hiệu 2798/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 02/10/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 02/10/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực