CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2705/QĐ-TCHQ ngày 23/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
Số hiệu 2705/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 23/09/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 23/09/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực