CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thông báo địa chỉ khai báo tiếp nhận tập trung
Số hiệu 989/CNTT-PTUD Ngày ban hành 02/10/2019
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 02/10/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực