CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2569/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Số hiệu 2569/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 04/09/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 04/09/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực