CHI TIẾT VĂN BẢN
QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
Số hiệu 12/2019/TT-BCT Ngày ban hành 30/07/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 30/07/2019
Lĩnh vực

Xuất xứ hàng hóa (C/O)

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng