CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2421/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Số hiệu 2421/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 20/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 20/08/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực