CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2539/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng
Số hiệu 2539/QĐ-BCT Ngày ban hành 16/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/01/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực