CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 6028/BCT-PVTM ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT (AC01.SG04)
Số hiệu 6028/BCT-PVTM Ngày ban hành 16/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/08/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực