CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2088/QĐ-BTNMT ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 63/GXN-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Công ty Cổ phần xử lý môi trường LT-Plastic
Số hiệu 2088/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 15/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 15/08/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực