CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2443/BKHCN-ĐTG ngày 13/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Số hiệu 2443/BKHCN-ĐTG Ngày ban hành 13/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/08/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực