CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 2319/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Quyết định chỉ định tổ chức giám định (số 2319, 2320, 2322-2324, 2341)
Số hiệu 2319/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 12/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 12/08/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực