CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 263/QĐ-HQPM ngày 09/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 263/QĐ-HQPM Ngày ban hành 09/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 16/08/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực