CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1671/QĐ-HQHP ngày 25/7/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 1671/QĐ-HQHP Ngày ban hành 25/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/08/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực