CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ TTHC
Số hiệu 2048/HQBD-GSQL Ngày ban hành 05/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/08/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực