CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 5268/BCT-KHCN ngày 24/7/2019 của Bộ Công Thương v/v về đơn vị kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
Số hiệu 5268/BCT-KHCN Ngày ban hành 24/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/07/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực