CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 424/QĐ-QLD ngày 19/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 424/QĐ-QLD Ngày ban hành 19/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 19/07/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực