CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2164/BKHCN-ĐTG ngày 19/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Số hiệu 2164/BKHCN-ĐTG Ngày ban hành 19/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/07/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực