CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Số hiệu 18/2019/TT-BYT Ngày ban hành 17/07/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 17/07/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực