CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ
Số hiệu 2115/BKHCN-ĐTG Ngày ban hành 16/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/07/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa Học Công Nghệ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực