CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 399/QLD-ĐK ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 399/QLD-ĐK Ngày ban hành 12/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 12/07/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực