CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư số 05/2019/TT-BTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu 05/2019/TT-BTTT Ngày ban hành 09/07/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/09/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực