CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1642/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu 1642/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 28/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 28/06/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực