CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Số hiệu 42/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 16/05/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 05/07/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực