CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4394/TCHQ-TXNK ngày 04/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Mã HS, thuế NK, thuế TTĐB đối với xe điện, xe điện lai sạc điện
Số hiệu 4394/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 04/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/07/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực