CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Số hiệu 1784/HQBD-TXNK Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 11/07/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực