CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Số hiệu 1785/HQBD-TXNK Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 11/07/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực