CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1844/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Số hiệu 1844/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 04/07/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 04/07/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực