CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Số hiệu 23/2019/QĐ-TTg Ngày ban hành 27/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/09/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng