CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (bổ sung phạm vi giám định được chỉ định)
Số hiệu 1584/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 25/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 25/06/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực