CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử công việc của các cơ quan, tổ chức
Số hiệu 01/2019/TT-BNV Ngày ban hành 24/01/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 24/01/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực